POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Polityka Jakości i Środowiska

Abimex Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą materiałów i akcesoriów dla branży kaletniczej, obuwniczej, meblarskiej, samochodowej itp. Jesteśmy również producentem wykrojników kaletniczych, obuwniczych i poligraficznych. Oferujemy również usługi:
- cięcie wodą różnego rodzaju materiałów (twarde i miękkie )
- cięcie na cutterze pianek, tektury, gumy miękkiej, folii itp.
- cięcie i grawerowanie laserem tworzyw sztucznych
- laminowanie skór i tkanin
- perforacja skór
Naszą misją jest sprzedaż wyrobów o jakości spełniającej najwyższe oczekiwania klientów, jak i produkcja wyrobów przyjaznych dla środowiska.
Prowadząc działalność poważnie podchodzimy do spraw środowiska naturalnego. Dążymy do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie procesów i odpowiednie wykorzystanie potencjału pracowników. Powyższe dążenia realizujemy poprzez:

 

  •  podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników;
  • ograniczanie ilości odpadów i ich segregacji.
  • dostarczanie wyrobów do Klientów zgodnie z ich oczekiwaniami;
  • terminową produkcję wyrobów, o wysokiej jakości, przy użyciu materiałów
    i surowców spełniających wymagania Klienta oraz ograniczanie ich negatywnego wpływu na środowisko podczas produkcji;
  • dostarczanie wyrobów do Klientów zgodnie z ich oczekiwaniami;
  • ocenianie i weryfikację dostawców;
  • zapewnianie stałego nadzoru nad sprawnością infrastruktury technicznej oraz wprowadzanie rozwiązań organizacyjno-technicznych minimalizujących wpływ czynników szkodliwych na środowisko;
  • przestrzeganie wymagań prawnych i innych dotyczących środowiska naturalnego;

 

Zarząd zobowiązuje się poddawać niniejszą politykę okresowym przeglądom w celu ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005, zapewnienia jej aktualności oraz zgodności z rozwojem Firmy.